Típusú marhák. Írta és szerkesztette: Tamás Gergely

Szarvasmarha

Nagytestű húsfajták

Mivel hústermelés, a kettős- és tejhasznosítású állományoknál is jellemző, így a marha elsődleges hozamának is tekinthetjük. A húsmarhatartásnál az állatokat nem fejik, a tehenek teje az egyetlen produktum, a borjú felnevelésére szolgál.

típusú marhák

A marhahús előállítása földrészenként, de akár országonként is eltérő módszerrel történik, így előfordulhat, hogy vannak olyan országok, ahol húsmarhát egyáltalán nem tartanak. A klasszikus húsmarhatartó országokban is általában két irányzat alakult ki.

Amerikára, így az Egyesült Államokra és több Dél-Amerikai országra is Brazília, Uruguay a nagyméretű, hatékony, profitorientált húsmarha tartás a jellemző. Általában külterjes formában, akár épület nélküli tartással és intenzív fajtákkal állítják elő a marhahúst.

típusú marhák

Nyugat-Európára ugyanakkor inkább a táj- és környezetvédelmi indíttatású húsmarhatartás a jellemző, ahol a közgazdasági hátrányokat támogatásokkal igyekeznek kompenzálni. Magyarországon - bár klasszikus értelemben évszázadokon keresztül húsmarhatenyésztést folytattak magyar szürke - e hasznosítási irány a es évek elején kezdődött. Hazánkban is megkülönböztethető volt a tenyésztés és tartástechnológiában két vonulat, mely módszerében és akár fajtáiban is elkülönült.

hegyi tarka marhák

Néhány termelési rendszer, elsősorban termelőszövetkezetek állományaira alapozva szervezte a húsmarhatartást, míg mások elsősorban állami gazdaságok közreműködésével amerikai extenzív húsmarhatartás gyakorlata szerint dolgoztak. Évtizedeken keresztül a százezret is meghaladta a magyar húshasznosítású tehénlétszám, de elsősorban gazdaságossági okok miatt a es évek végére húszezerre csökkent.

A húsmarhatartás húshasznosítású, de nem feltétlenül hústípusú szarvasmarhák típusú marhák jelenti.

Intézmények     Növényfajták     Növényvédő szerek     Szakszótár     Törvény, rendelet Európa egyik legjelentősebb fajtaköre, amely iránt kiváló hústermelése miatt a tengerentúli országok is érdeklődést tanúsítanak. A fajtacsoportba tartozó jelentősebb változatok bajor tarka, osztrák tarka, svájci szimentáli stb.

E hasznosításra az a jellemző, hogy a teheneket nem fejik, így teheneiknek az a feladata, hogy borjakat hozzanak a világra és azokat tejükkel neveljék fel. Szakmailag nem feltétlenül korrekt elnevezése a teheneknek az anyatehén. Ebben a hasznosítási irányban a termelési érték meglehetősen alacsony, melyből adódóan az ágazat költségérzékeny.

Szarvasmarha

E költségérzékenység alapvetően meghatározza a beruházási és üzemeltetési módszereket és nem teszi lehetővé az ezt drágító technológiai elemeket. Így megállapítható, hogy a húsmarhák tartásának technológiájában a legfontosabb alapelv, hogy igyekezzünk a lehető legolcsóbb megoldásokat alkalmazni. A húsmarhatartás technológiájában célszerű szétválasztani a tehéntartást, a borjú- és típusú marhák üszőnevelést, valamint a hizlalást.

  • Állattenyésztés Egy régi fajta lehetősége a mai szarvasmarha-tenyésztésben.
  • Szemölcsök jelennek meg a nemi szervek területén

A tehenek tartásmódja sajátos és eltér a tej- és kettőshasznosítású állományok tartásától. Igazi értelemben húsmarhatartáson a tehén és borjú technológiai egységét értjük cow-calf unit. A húsmarhatartásból származó hízó alapanyag választás után történő hízlalása külön technológiai egység, amely országtól függően más-más módszerrel történhet.

Artex Building - Àllatartàs - Àllatartó Sàtrak - Istàlló Sàtrak - Lovarda Sàtor - Szarvasmarha Sàtor

Magyarországon a választott húshasznosítású borjak döntő részét továbbhizlalásra exportálják, ha mégis itthon hizlalják, technológiája megegyezik a tej- és kettőshasznosítású szarvasmarhák hizlalásánál leírtakkal.

A húsmarhák elhelyezése A húsmarhatartásban elérhető viszonylag kisebb árbevétel költséges megoldásokat tehát nem tesz lehetővé.

típusú marhák

A magyarországi gyakorlatban anyatehén tartásra a másra kevésbé alkalmas területeket, hegyvidéki, vagy feltétlen legelőket, szikes, vagy lápos területeket használják, ahol az állatok elhelyezésénél, valamint az alkalmazott technológia kialakításánál a helyi adottságokat figyelembe kell venni. Ebből adódik, hogy az elhelyezés és tartástechnológiájában a helyszínhez igazodván több módszer is elképzelhető, de néhány eleme bárhol használható.

  • Hús Export fajták
  • Nyirokparaziták

A húshasznú állományainkat borjú, növendéküsző, tehén minden évszakban kötetlenül tartjuk. Tartásuknál a téli és nyári elhelyezést el kell különítenünk.

Magyar szürke szarvasmarha

Nyáron a nőivarú állományt és utódaikat legelőn tartjuk, úgy, hogy az állatok éjjel-nappal ott tartózkodnak. Magyarországi viszonyok között elképzelhető, hogy a legeltetési típusú marhák a napot meghaladhatja, de ezt az időszakot egyéb területek legeltetésével akár nappal meghosszabbíthatjuk.

A húsmarhatartásra jellemző a szezonalitás, így a hpv testszag és a borjakkal kapcsolatos technológiák megfelelő időszakhoz köthetőek.

By: Tamás Gergely

A tél végi, tavaszi elletés lehetővé teszi, hogy abban az időszakban, amikor a teheneknek legtöbb táplálóanyagra van szüksége, a legelő legnagyobb termésű időszaka álljon rendelkezésre. A legelőn tartás különösebb technológiát nem igényel, természetes ugyanakkor, hogy biztosítanunk kell az állatok számára az alapvető életfolyamatok feltételeit.

típusú marhák

Az elhelyezés és a terület határolásának alap eszköze lehet az állandó kerítés. Ennek létesítése költséges, több munkával jár, későbbi használata ugyanakkor kevésbé munkaigényes, mint a villanykarámé.

típusú marhák

A kerítés készülhet fából, melynek anyaga Magyarországon általában akácfa.

megbeszélések