Peritoneális rák biodekódolása, Rákellenes gyógyszerek

peritoneális rák biodekódolása

Czimbalmos-Kozma Ferenc Dr. Czimbalmos-Kozma, Ferenc, MD. Papp, Erika MD. Papp Erika Magyarország, Mecseknádasd, Mező u.

A kemoterápiás szerek az egyik leghatékonyabb terápia, mivel közvetlenül hatnak az érintett területekre.

Czimbalmos-Kozma, MD. Papp Erika MD. Box TheMitochondrial Theory of Cancer © Copyright A fejezetcímek után feltüntetett nevek inkább arra utalnak, hogy ki mozog otthonosabban a vonatkozó terület háttérinformációinak tömkelegében. A saját forrásra történő hivatkozás háttere ZÖLD. A saját forrásra történő hivatkozás háttere ZÖLD, pl.

A könnyebb megértéséhez szükségesnek bizonyult, hogy a tanulmányban több helyen hivatkozzunk külső forrásra, idézzünk más szerzőket, vagy éppen klasszikus ismereteket elevenítsünk fel, mivel a tanulmány interdiszciplináris, és így a különböző szakterületeken dolgozó olvasó a másik szakterületen dolgozó ismereteivel esetleg nem rendelkezik pl.

Ezen cél elérése érdekében az idézet, a hivatkozás és a járulékos ismeretek jegyzet formájában történő csatolása bizonyult a legegyszerűbben járható útnak. A kiemelések, hivatkozások jelölésre kerültek, pl.

peritoneális rák biodekódolása a nemi szemölcsök helyreállításának eltávolítása

A tanulmányt a szerzők későbbiekben tervezik nyomtatásban is megjelentetni és kereskedelmi forgalomba hozni, de abba már külső szerzőktől csak azok írásos engedélyének megléte esetén foglalnak be idézetet vagy bármely más anyagot és az említett, tervezett mű nem azonos az új, saját kísérletes eredmények dokumentációjával. Jelen tanulmányban csak az internetről nyílvánosan, szabadon és legálisan beszerezhető külső anyagokat használtunk fel magyarázatként, irodalomjegyzéki utalásként.

A tanulmánnyal kapcsolatosan emberen vagy állaton kísérleteket nem végeztünk, etikai engedélyeztetéshez kötött kísérletes tevékenységeket nem folytattunk. A kísérletekért ellenszolgáltatást nem kaptunk és nem fizettünk, azokat a téma iránt érdeklődő kutatók, orvoskollégák önzetlen peritoneális rák biodekódolása tudtuk elvégezni, amiért is a köszönetnyilvánításban szereplő személyeknek ezúton is kifejezzük hálánkat.

A jelen tanulmányt — interdiszciplináris jellege miatt — olyan szakemberek is forgathatják, akik adott szakterületen kevésbé járatosak, még akkor is hólyagrák kezelése saját területük kiváló művelői. Az ő számukra készítettük az utalásokat vagy idéztünk akár klasszikus ismereteket, használunk nyilvános forrásokból származó anyagokat az idegen szerző megjelölése mellett, sőt, a csak a koncepció ismertetését célzó verzió esetén magába a tanulmány szövegébe is beágyaztunk ilyen magyarázatokat, hogy a tanulmány olvasását és megértését ne kelljen az amúgy nyílvános forrásokban történő keresgéléssel megszakítva megzavarni.

Mindenképpen szűkségesnek tartottuk azonban több tudományos ismeret idézését, mert egy jó, reálszférába, orvosi — biológiai tárgykörbe tartozó tanulmánynál alapkövetelmény, hogy minden művelt olvasó segítség nélkül, a peritoneális rák biodekódolása magyarázatokat használva egyedül megértse. Megkockáztatjuk azt a feltételezést, hogy egy igazán jól megírt tanulmányt egy intelligens, egyelőre csak érettségizett fiatal is meg kell, hogy értsen, bármilyen peritoneális rák biodekódolása absztrakciókat is tartalmaz, amennyiben a szerzők kellő magyarázatokat csatolnak.

peritoneális rák biodekódolása kereskedelmi bevásárlóközpont giardini naxos

Ez a csatolt ismertető anyagok fő értelme. Szerzők határozott célja az, hogy a tanulmány lényegét akár humán műveltségű, reálismeretekkel érettségi szintjén rendelkező olvasóink is megértsék. Amikor egy malignus sejt ultrastruktúráját vizsgáljuk, feltűnő a citoplazmában jelenlévő mitochondriumok szokatlanul nagy száma és aktivitása.

Eddig ezt a malignus sejt felfokozott anyagcseréjével magyarázták. Felvetődhet azonban az a kérdés is, hogy a mitochondriumok szokatlanul nagy száma és aktivitása okozata, vagy éppen fordítva, oka a malignus transzformációnak. Mivel a malignus szöveti viselkedés olyan jegyeket hordoz magán, amelyek alapján felvetődik egy non-self kód aktivitásának lehetősége, matematikailag modellezzük Neumann és Nash módszerét a tumorbiológiára alkalmazva ezt a folyamatot, majd megvizsgáljuk a mitochondriális genom egyes szakaszainak, valamint egyéb ágenseknek, mint potenciális non-self kódoknak az esetleges szerepét a malignus transzformációban, különös tekintettel a mitochondrium és a hozzá hasonló mikroorganizmusok evolúciós biológiájára, és más, a tumorgenezisben szerepet játszó ágensekre.

Ezt követően a malignus transzformációt a tanulmány szerzői véleménye szerint kiváltó mutálódott mitochondriumot, mint lehetséges antitumorális kemoterápiás targetet tekintjük, és megvizsgáljuk bakteriális toxinok valamint a Castanea Sativa extraktum gátló hatását malignus sejtkultúrákon.

Végül a mutálódott mitochondriumot mint fő vagy adjuváns antitumorális kemoterápiás targetet javasoljuk a tumorterápiában, reflektálva a mitochondriumokhoz hasonló mikroorganizmusok ellen már használt chemotherapiás szerek esetleges lehetséges szerepére az antitumoralis chemotherapiában. The specimen was additionally labeled with Oregon Green conjugated to phalloidin and Hoechst to visualize the intracellular F-actin network and nuclear DNA, respectively. Images were recorded in grayscale with a bit digital camera coupled to either a Nikon E or Eclipse 80i microscope equipped with bandpass emission fluorescence filter optical blocks.

During the processing stage, individual image channels were pseudocolored with RGB values corresponding to each of the fluorophore emission spectral profiles. Czimbalmos-Kozma Ferenc, Dr. Az endosymbiota baktériumnak feltételezett mitochondrium lehet elsősorban a gyanús, potenciális peritoneális rák biodekódolása kórokozó, mivel a gazdasejttől eltérő, ősi, saját, peritoneális rák biodekódolása ép sejtben csak baba féregjárat aktív, külön mitochondrialis DNS-el és membránnal határolt belső miliővel és saját biokémiai apparátussal is rendelkezik, míg a gazdasejt tekintetében nehezen elképzelhető, hogy az evolúció és szelekció során valamilyen autoagresszív kód létrejött és a saját sejtmag-genomba integrálódva az evolúció során univerzálisan elterjedt — egy ilyen mutáció bizonyára kihullott volna az evolúció rostáján.

peritoneális rák biodekódolása nemi szemölcsök a kantárkezelésen

Léteznek más, ismert, malignus transzformációt kiváltó non-self kódok növényi tumorok bakteriális eredetére, az Ebstein-Barr vírus és a Burkitt-lymphoma kapcsolatára, stb. During the last two to three years, we have carried out a study to identify the majority of proteins that are localized to these organelles, peritoneális rák biodekódolása a series of proteomic pikkelyes papilloma uvula szövettan involving sucrose gradient fractionation, 1 and 2D gel electrophoresis, and multidimensional liquid chromatography, followed by high-throughput mass spectrometry.

To date, we have identified over proteins from human heart mitochondria, one of the largest and most successful proteomics initiatives to be published. Our goal now is to exploit this mitochondrial database and to focus our efforts on defining changes in expression and posttranslational modifications in various models of aging and disease. Így érthető az, hogy a malignus szövet kísérleti átoltása által egészséges recipiens kísérleti állatba a malignus klón átvihető ugyan, de a malignus folyamat szigorúan intracelluláris és csak mitózis útján terjedő pathogen ágense a mostani külső miliőben képtelen infectiv módon terjedni.

A fenti elképzelés alátámasztása céljából matematikailag, az információelmélet módszereit felhasználva modellezzük a malignus folyamatot, bemutatjuk azokat az ismert kórképeket, amelyekben bizonyított módon okoznak viralis, bacterialis vagy parasita ágensek növényi és állati szervezetben neoformatiókat, összehasonlítva ezeket a feltételezésünk szerint a mutálódott mitochondriumok által okozott klasszikus malignus tumorokkal, kitérünk a mitochondrialis DNS szerkezetére és a mitochondrialis anyagcserére és összehasonlítjuk a malignus kórképektől gyakorlatilag mentes élőlények mitochondrialis DNS-e szerkezetét a malignus kórképek által érintett élőlények mitochondrialis DNS-ével.

Áttekintjük peritoneális rák biodekódolása antitumoralis chemotherapia fejlődését és jelen tendenciáit, összehasonlítva az antitumoralis chemotherapiás ágensek kémiai szerkezetét az antibacterialis és a mutáns mitochondriumokhoz igen hasonló intracelluláris kórokozók elleni therapiában használt ágensekkel. Kitérünk az archaikus, de a mélytengeri hőforrások környezetének speciális körülményeket biztosító miliőjében máig fennmaradt baktériumokra és anyagcseréjükre, peritoneális rák biodekódolása őket a mutáns mitochondriumokhoz igen hasonló intracelluláris kórokozókkal és a mitochondriumokkal.

Ezek alapján reflektálunk a mutáns mitochondriumok és a hozzájuk igen hasonló intracelluláris kórokozók ellen potenciálisan használható kémiai ágensek lehetséges struktúrájára. Végül beszámolunk azokról a malignus sejtvonalakon végzett előzetes kísérletekről, amelyek során vizsgáljuk baktériumtoxinok feltételezett antibiotikus inhibitor hatását malignus sejtvonalakon és azon vizsgálatokról, melyek során egy nem toxikus élelmiszernövény, a szelídgesztenye, Castanea sativa Mill. Ezek alapján javasoljuk a Castanea sativa Mill.

peritoneális rák biodekódolása A fül papilloma okai és kezelése

Tanulmányunkban, mely természettudományos felfogást tükröz, többször hivatkozunk evolúciós biológiai szempontokra, nézetünk szerint a biológiai evolúció ténye a fosszillák, geológiai rétegek, radiokarbon vizsgálatok, stb.

Ami viszont a lényeg, a matematika is igen távol áll az emberi agy akár nagy vonalakban történő modellezésétől is és ez elvi okokból biztosan mindaddig így is marad, amíg a ClayMath szerinti 3. NP probléma, l.

Laboreredmények jelentése | Gellért Labor - Vérvétel Budapesten, magánlabor a Gellért téren

Mindezeket figyelembe véve, a majom peritoneális rák biodekódolása válásának eredeti darwini koncepcióját meggyőződéssel hirdetni ma vagy a multidiszciplináris kitekintés hiányáról vagy rosszabb esetben materialista vallási bigottságról árulkodna.

A tudomány, főleg a kozmológia, fizika fejlődése egyre inkább arra mutat, hogy a történelmi, egyistenhívő egyházak és a tudomány nagy kérdéseket és végső okokat kutató törekvése közt inkább egyezés van, mint különbség. A végre - szerző megj.

Nem akarunk ezen a helyen V. Weiskoppf, Garrett Lisi és a köztük lévő számtalan nagy alkotó koncepciójából hosszan idézni, vagy Kurt Gödel ontológiai bizonyítására esetleg az orvostudományból R. Mindezeket helyes már a tanulmány elején tisztázni, mert ma már végre - szerző megj. Éppen a tanulmány publikálásának időszakában közölték magyar nyelven is a mértékadó Természet Világa c. Az evolúció magasabb fokán álló, komplexebb funkciókra képes szervezet általában nagyobb sikerrel veszi fel a harcot a primitívebb, kevesebb funkcióval bíró, az evolúció alcsonyabb fokán álló szervezettel — pont ez az evolúció, mint folyamat egyik oka.

Egyes biotópokban az egyensúlyt többek közt kémiai agresszióval tartják fenn az egysejtűek és egyes más szervezetek, távol tartva az erőforrásoktól, tápláléktól az idegeneket, miként az állatvilágban is agresszióval távol tartják az erőforrásoktól, tápláléktól az idegeneket, riválisokat az egyedek létfenntartási vagy fajfenntartási motivációtól eltérő agressziót csak az ember produkál.

Ezt a viselkedésmintát, pontosabban ennek molekuláris kellékeit használja ki a Fleming elvei szerinti klasszikus antibiózis: a Penicillium notatum által termelt béta-laktám típusú molekulával pusztítva el a tokkal bíró baktériumok egyes típusait, azzal, amivel a gomba amúgy távol tartja a riválisokat. Ehhez hasonló elvek alapján vizsgáltuk l. A carcinogenesis elméletei eddig azt tárgyalták, hogy mi minden lehetséges a részletek szintjén a malignus sejtben és rajta kívül a gazdaszervezetben a malignitás kialakulása és fennállása folyamán.

Mindeddig kevés utalás történt arra nézve, hogy mi nem lehetséges a carcinogenesisben, következően az egzakt matematikai modellezésből, így — amennyiben matematikailag egzakt módon próbáljuk leírni a folyamatot — mi az, ami biztosan nem lehet elvi okoknál fogva a malignus tumor sajátja.

Még akkor is, ha a felülvezérléshez kell a self károsodása is, ami azonban szükséges, de nem elégséges feltétele önmagában a programozott sejthalált elkerülni és túlélni kívánó mitokondrium a nyelőcső szemölcsei nélkül a malignus elfajulásnak.

Amíg a malignus elváltozásoknál mindez teljesen végbemegy, vannak kórképek, mint pl. A mikroorganizmusok messzemenő adaptációját, látens tulajdonságaiknak a helyzet által kívánt változatos expresszióját, életformáik körülmények szerinti variabilitását vegetatív alak, spóra, L-forma, stb. Semmi okunk nincs azt feltételezni, hogy amennyiben a mitochondrium egy endosymbiota mikroorganizmus, ne lennének látensen saját adaptációját segítő hozott, vagy kifejlesztett tulajdonságai, beleértve akár a gazdasejtek programozott sejthalálával szembeni védekezést is.

A feltételezett etiológiai ágens, a mitochondrium számára a programozott sejthalál önmaga pusztulását is jelenti. Valószínű, hogy a sejt szoros kontroll alatt tartja papilloma vs papilloma mitochondriumokat pl. Így, az ős-mitochondriumokhoz hasonló egyéb kórokozókhoz részben hasonló és a gazdasejttől igen eltérő anyagcseretulajdonságainak köszönhetően és ezeket kihasználva a gazdasejtre nézve kevéssé toxikus, szelektíven a mutálódott mitochondriumokra nézve toxikus szerekkel kellene a jelen tanulmány alapgondolatában megfogalmazottak szerint a malignus folyamatot megfékezni, beleértve a nem TheMitochondrial Theory of Cancer © Copyright Peritoneális rák biodekódolása, hogy a béta-laktám molekulatípusú antibiotikum nem toxikus a tokkal nem rendelkező emberi sejtekre nézve de feloldja a tokkal rendelkező baktériumokat, az természetesnek tekinthető.

De az, hogy egy, a riboszomiális fehérjeszintézis gátlása által baktériumok ellen használt szer nem toxikus az emberre nézve, az csak a kétféle riboszóma és a hozzájuk kapcsolódó folyamatok eltérő mivoltával magyarázható meg.

Papp Erika Történelmi előzmények Dr. Czimbalmos-Kozma Ferenc A mutans mitochondriumok lehetséges szerepe a carcinogenesisben Dr. Czimbalmos-Kozma Ferenc A carcinogenesis matematikai modellezésének szempontjai Dr. Czimbalmos-Kozma Ferenc Informatikai modellek a normális és malignus sejt viselkedésében Dr. Czimbalmos-Kozma Ferenc A carcinogenesis modellezésének rendszerszintű szempontjai Dr. Papp Erika Játékelmélet és szöveti malignitás Dr. Czimbalmos-Kozma Ferenc Játékelméleti alapfogalmak adaptációja a carcinogenesis modellezésében Dr.

Czimbalmos-Kozma Ferenc Matematikai játékhelyzetek és a carcinogenesis modellezése Dr. Czimbalmos-Kozma Ferenc Rendszerelmélet és a carcinogenesis modellezése Dr. Papp Erika Peritoneális rák biodekódolása neoformatiók hivatkozás klasszikus ismeretekre Növénypathologiai memorix hivatkozás klasszikus ismeretekre Az állati szervezet neoformatiói Dr.

Papp Erika, hivatkozás klasszikus ismeretekre Parazitás neoformatiók az állati szervezetben hivatkozás klasszikus ismeretekre Bacterialis neoformatiók az állati és emberi szervezetben hivatkozás klasszikus ismeretekre Az atheroscleroticus és a baktériumok Dr. Papp Erika Mycobacteriumok indukálta neoformatiók az emberi szervezetben hivatkozás klasszikus ismeretekre, Dr. Papp Erika Lepra hivatkozás klasszikus ismeretekre Vírus és prion indukálta neoformatiók az állati és emberi szervezetben hivatkozás klasszikus ismeretekre, Dr.

Papp Erika Intraneuronalis zárványokkal járó kórképek petefészekrák hasi érzékenység állati és emberi szervezetben hivatkozás klasszikus ismeretekre Rabies hivatkozás klasszikus ismeretekre BSE hivatkozás klasszikus ismeretekre Epstein-Barr vírus indukálta neoformatiók az emberi szervezetben Dr.

Papp Erika, hivatkozás klasszikus ismeretekre Egyéb vírus indukálta neoformatiók az állati és emberi szervezetben hivatkozás klasszikus ismeretekre Mitochondriumszerű kórokozók indukálta neoformatiók az állati és emberi szervezetben Dr. Papp Erika Granulomák és bizonyos malignus elfajulások összehasonlítása Dr. Papp Erika, hivatkozás klasszikus ismeretekre Az insulin mutagen hatása Dr. Papp Erika Az antineoplasticus chemotherapia története hivatkozás klasszikus ismeretekre Az antineoplasticus chemotherapia gyakorlata hivatkozás klasszikus ismeretekre, Dr.

CzimbalmosKozma Ferenc, Dr. Papp Erika Miért a szelídgesztenye? Papp Erika További kísérletek Castanea sativa Mill.

peritoneális rák biodekódolása mennyi otodektin segít a férgekben

Papp Erika Castanea sativa Mill. Tests of the Castanea sativa Mill. Mitochondria are "cellular power helmint prevalencia because they generate adenosine triphosphate. In addition to supplying cellular energy, mitochondria are involved in other processes, such as signaling, cellular differentiation, cell death, as well as the control of the cell cycle and cell growth.

In the cancer cell we can see an highly increased number of hyperactive, enlarged mitochondria. Thinking about this phenomen, we ask: may be this the cause, and not peritoneális rák biodekódolása effect of the malignancy?

We think, so the answer to this question is yes. In this study, we present the hypothesis of the possible etiology of cancer by mutant mitochondria.

The mitochondria have their own genetic material, and the machinery to manufacture their own RNAs and proteins. The 13 mitochondrial peptides in humans are integrated into the inner mitochondrial membrane, along with proteins encoded by genes that reside in the host peritoneális rák biodekódolása nucleus. And, do not forgot the variable region of the mitochondrial DNA used today for describing different ways of genetic descensions and heredity.

We accept the theory of endosymbiosis, by Linn Margulis. We think, so the mitochondria are endosymbiotic bacteria, included in the beginnings of the evolution by the includer host cells like the chloroplasts in the plant cells, who are too the energetic an biosynthetic centers of the plant parazita harapás, responding for photosynthesis, like the adenosine triphosphate generating mitochondria in the animal peritoneális rák biodekódolása.

The mitochondria are under controle of the host cells if the mechanisms of the host cells are undamaged ex. In the normal cases, the irreparable damages of the cell are the trigger signal of the cell death processes, like the apoptosis — the protective mechanism of the organism to eliminate the wrong cells. But, the programed cell death kills the mitochondria too, and we think so they can try to prevent this: from endosymbionts, they can became peritoneális rák biodekódolása parasits — the model of their comportament changes mathematically from cooperative Nash-equlibre to non cooperative game modells.

In the mitochondrial theory of cancer, we think so this mutant mitochondria activate different active and inactive parts of their genome specially some parts of the variable region of the mitochondrial DNA and possible other parts of their genome and try to realise the supraregulation of the host cell.

The pathologic process of the malignant transformation in part is exactly the blockage of the cell death and maintening it in inactive stage, by the mutant mitochondria escaped under host cell controle, trying to survive the process, otherwise the cascade mechanism rule and appears the differents substances, like the caspase enzymes, what destroyes the cell and the mitochondria too.

In the conception of the mitochondrial theory of cancer, the process of malignancy can be modelled mathematically.

Rendelés gyógyszerek: az ár és a minőség garanciája

We think, so examining the only possible mathematical modells of the patterns férgeknek nem drága the comportament TheMitochondrial Theory of Cancer © Copyright We think,so something mathematically unmodellable simply does not exist.

In the malignant processes we can see not the signs of an altered cell activity, but the signs of an developed and complexe activity of the non-self agent. The propertyes of the malignant cells are: blocking apoptosis, unlimited growth and unlimited capacity to division, production of the growth factors for hemself, increased speed of division, changed capacity for differentiation, loss of the contact inhibition, invasion of the local tissues, forming metastases in the distant tissues, angiogenesis, etc.

These propertyes are not obligatory presents in the all malignant cells, but their descendents forms a clone selected for manifest them. This is the clonal peritoneális rák biodekódolása in the malignant process and this is unmodellable with an altered cell function modell, but is modellable only with the modell of the developed and complexe activity of the non-self agent.

In this study we describe some mathematical modells of the malignancy, we present the arguments of capacity of the mitochondria to realise the described processes, becoming from the data of the mitochondrial genetics, we refere to the mitochondrial genetics of the sharks and other species, rarely affected by the malignant tumors.

peritoneális rák biodekódolása női nemi szemölcsök okozza

We consider this phylogenetic moment of the development like the beginning of the capacity of mitochondria to become from endosymbionts intracellular parasits. We describe different animal and vegetal pathologic processes with tissular neoformation with known and unknown agents, and we compare peritoneális rák biodekódolása with the malignant tumors, for presenting the common caracteristic of these patterns of comportament of the living material.

In the experimental part of work, we present the first results of our studies and laboratory works with the Castanea sativa Mill. Phytoplasmas — especially some highly evoluted and cultivated, comestible mediterranean plants, what extend their habitat areas in North, in some sub-mediterranean areas sometime with the man's agricultural activity and here are highly exposed to different parasits like the phytoplasmas, wery similars with the ancestral mitochondria ; some bacteria developes too in the process of the evolution substances used to combat other concurrent microorganisms, to protect hemself and assigurate their access to the food sources by combating the concurrents.

These substances in part non toxics for human cells, but toxics for the cells and mitochondria with an wery different — archaic — metabolism kills or damage the different cancer cell lines, and not damages in similar conditions and concentrations the sensitive notmalignant fibroblast cell cultures in laboratory conditions.

We present the data and some considerations about cancer therapy using classic citotoxic and citostatic drugs, and the possibility of the use of the chestnut's active substances and different antibiotics used today in the therapy of the infectious diseases caused by different pathogen peritoneális rák biodekódolása, similaryes with the mitochondrias, considering the mutant sertés szűzpecsenye as new target of the antitumoral therapy.

We hope, so here is an fourth principle too: not toxic for the unalterd host cells. We present in the end part of study different data and bibliography from medical literature, what we think, so can be usefuls to understanding this work. Felvetődött eközben külső pathogen mikroorganizmusok aethiopathogenetikai szerepe is, de - eltekintve néhány malignus kórkép kiváltásában valószínűleg szerepet játszó vírus felfedezésétől pl.

A peritoneális karcinóma tünetei

A molekuláris biológia hallatlan fejlődésével a carcinogenesis kutatásának fő iránya az intracelluláris regulációs mechanizmusok kutatása lett, és mára körvonalazódtak bizonyos elképzelések a malignus kórképek létrejöttének folyamatáról, elsősorban az apoptosis regulációjának zavaraival kapcsolatosan. Czimbalmos-Kozma Ferenc és Dr. Papp Erika által írt tanulmányban © Copyright Az apoptosis regulációjának zavaraival kapcsolatos elképzeléseknek van egy komoly hiányosságuk: a malignus proliferatió okát biokémiai regulációs mechanizmusok SÉRÜLÉSÉNEK tudják be, és egy beszűkült funkciójú, a korábbinál kevesebb interakcióra képes sejtekből álló clon primitív, burjánzásos folyamataként interpretálják a gazdaszervezet malignus sejtek általi invasióját, amely clon azonban - és itt az ellentmondás multiplex regulációs képességekkel rendelkezik.

Ez a folyamat nagyban hasonlít az peritoneális rák biodekódolása kórképekre, ahol a konkurrenciaharcban felülkerekedő mikroorganizmusok változatos, az evolúció során a szelekció által kialakított mechanizmus útján saját önfenntartásuk és szaporodásuk céljainak szolgálatába állítják a gazdaszervezet erőforrásait, megvalósítva a parasitismus ökológiai viselkedésmintáját pattern.

megbeszélések