Fogd egy széken

kan je zwanger worden hpv vírussal

Ezen belül az, hogy az Orbán vezette magyarhoni oligarchia simán kisajátítja a helyi gazdaság legnyereségesebb részeit s ha nem nyereségesek, hát majd állami juttatások azzá teszik őket és szétbuherálja az emberi önrendelkezés gyöngécske maradékait: csakugyan részletkérdés. Hogy olyan országokat, mint Bulgária, Csehország, Szlovénia, haramiák irányítanak: csekélység.

Rablóvezéri, olykor csirketolvaj tempóik ellenére alig emberellenesebb a politikájuk, mint az öltözködésükben és testbeszédükben elegánsabb északi nagymenőknek, akik álmukból ébresztve is fújják a liberális-humanista katekizmust, amelyből árva szót se hisznek.

Politikai dimenzió híján még olyan nagyszabású mozgalmak se hoznak változást, mint a francia sárgamellényesek hatalmas tüntetéssorozata volt; a hivatalos politika beállt az immár tartalmatlan ellentétek sáncfalai mögé; a politika tehát hatalom nélküli társadalom azonban — fogd egy széken nélkül — képtelen leszámolni azokkal a dolgokkal, amelyekkel évtizedek óta hangosan elégedetlen.

fedeles papilloma daganatok

A rendszer szinte egyöntetű közutálatnak örvend, hatékony rendszerellenzék szemölcsök hyperkeratosisban nincs. Nyomokban se.

helmintojás a vízben

Föllobbannak kezdeményezések antiglobalista lázongások, radikális ökológia, antirasszizmusmajd ellobbannak. A sztálinizmusok tapasztalata után nem szólva a szociáldemokrácia kudarcáról a lázadó ifjúság érthetően idegenkedik a szervezet eszméjétől és a szerveződéstől.

Az íróműhelyesek szemszögéből A Rakpart3 Íróműhelyben színházról és szövegekről beszélgetünk kéthetente, novembere óta. Az elmúlt hetekben a műhely tagjai azt járták körül szövegeikben, hogy mit és mire gondolhat a színész a színpadon, miközben játszik. Így ezek a kihangosított belső monológok a színész szerepébe, nézőpontjába helyezkednek, onnan szólnak. Hogy milyen a partner frizurája, jó helyre került-e a kellékszék és hogy finom volt-e a reggeli. Vagy valami, ami a szereppel kapcsolatos?

Ennek a dilemmának pillanatnyilag nincs megoldása, a tőkés ellenfél hanyatlása félig-meddig már bukása ellenére. Bizánc is évszázadokig túlélte magát, ameddig külső agresszió romba nem döntötte. Európa, az európai egység vagy szorosabb együttműködés nem lett volna rossz gondolat, de hát a cinikus és korlátolt államvezetések, a gyönge szövetségi bürokrácia vezetői, az etnicista közvélemények, a szuverén államok módjára gőgösködő nagyvállalatok, érdekcsoportok, maffiák, a zuhanó színvonalú médiák szétverték.

Épp oly silányak és kisszerűek, mint más politikai akciók, manőverek és trükkök bárhol másutt Európában. Lassacskán fölháborodni és viszolyogni se érdemes, ahogyan a vacak lesz a mérvadó és a tipikus ezen a földrészen is, ahol minden nemeslelkű kezdeményezés szétrohad, ahol minden gondolatot ronggyá fecsegnek, s ahol a hagyományos mentsvárak — mint a művészetek — se érnek olyan sokat, mint gondolnánk.

a pillangók és láncok életciklusa

Mit javasolok?

megbeszélések